48 deg 10' 4.47" N, 16 deg 21' 11.12" E
0 m n.p.m.,
data 2023:12:30 09:47:29 (GMT0)
Informatycy spędzają czas wolny
data 2023:12:31 10:35:58
Wycieczka w rax
data 2023:12:31 11:43:20
data 2023:12:31 11:43:48
data 2023:12:31 11:44:38
data 2023:12:31 12:08:17
data 2023:12:31 12:11:44
47 deg 42' 2.28" N, 15 deg 44' 16.79" E
1828.1 m n.p.m.,
data 2023:12:31 11:12:41 (GMT0)
47 deg 42' 2.28" N, 15 deg 44' 16.79" E
1828.1 m n.p.m.,
data 2023:12:31 11:13:07 (GMT0)
data 2023:12:31 13:02:10
data 2023:12:31 13:02:14