Aby nie siedzieć w domu pokrzaczowaliśmy po Wienerwaldzie. Sporo padało, dopisały i krzale i błoto.
kierunek 66°
data 2018:07:22 10:11:25
kierunek 278°
data 2018:07:22 10:47:28
kierunek 341°
data 2018:07:22 10:57:43
kierunek 270°
data 2018:07:22 13:02:50
kierunek 99°
data 2018:07:22 13:36:17