z kolekcji: Najwyższe szczyty Karpat Ukraińskich w chmurach - Pop Iwan
220 / 243
/ 2005-07 Gorgany