Wołek w krajobrazie postcywilizacyjnym
210 / 243
/ 2005-07 Gorgany