...ze mgły wyłania się też Czoper
208 / 243
/ 2005-07 Gorgany