z kolekcji: Najwyższe szczyty Karpat Ukraińskich w chmurach - Pietros
167 / 243
/ 2005-07 Gorgany