z kolekcji: Najwyższe szczyty Karpat Ukraińskich w chmurach: Bliźnica
153 / 243
/ 2005-07 Gorgany