Czoper - zdobywca (niestety, nieco poruszony)
113 / 243
/ 2005-07 Gorgany