proszę zwrócić uwagę na ciekawą technikę mycia głowy przez brata
104 / 243
/ 2005-07 Gorgany