schodząc do Łopuchiwa spotkaliśmy grupę z Kaliningradu
72 / 243
/ 2005-07 Gorgany