dzicz, nie dicz, o higienę dbać trzeba
38 / 243
/ 2005-07 Gorgany