konie w wieczornej mgle
30 / 243
/ 2005-07 Gorgany