jedyne zdjęcie, na którym jestem
61 / 67
/ 2005-02 Ropianka