Ania podchodzi w kierunku drogi z Mszany
59 / 67
/ 2005-02 Ropianka