a to już burżujska droga w kierunku Olchowca (świetnie się po niej biegło na biegówkach)
50 / 67
/ 2005-02 Ropianka