fotka z żółtego szlaku na odcinku, na którym nie pokrywał się on z odśnieżonym
36 / 67
/ 2005-02 Ropianka