żółty szlak, jak widać, był nawet przechodni [tzn. możliwy do przejścia]
47 / 67
/ 2005-02 Ropianka