gdzieś tam jest Tylawa (i delikatesy Centrum, ale obrałem wprost przeciwny kierunek)
46 / 67
/ 2005-02 Ropianka