drzewo na przeciwko wejścia na Krzysionia
47 / 67
/ 2005-02 Ropianka