widoczek w kierunku zachodnim
61 / 67
/ 2005-02 Ropianka