kierunek 339°
data 2021:04:10 10:47:46
48 deg 2' 50.35" N, 15 deg 44' 50.68" E
kierunek 294°
data 2021:04:10 10:52:24
48 deg 2' 51.10" N, 15 deg 44' 51.90" E
kierunek 296°
data 2021:04:10 10:53:30
48 deg 4' 38.27" N, 15 deg 44' 37.70" E
kierunek 338°
data 2021:04:10 11:59:31
Ambona-kamper i to premium, bo BMW.
48 deg 4' 38.00" N, 15 deg 44' 37.00" E
kierunek 40°
data 2021:04:10 12:09:52
48 deg 4' 44.00" N, 15 deg 44' 34.00" E
kierunek 10°
data 2021:04:10 13:14:30
48 deg 5' 2.35" N, 15 deg 48' 46.28" E
kierunek 347°
data 2021:04:10 13:53:49
48 deg 3' 58.00" N, 15 deg 47' 29.00" E
kierunek 60°
data 2021:04:10 15:59:52