13 / 16
/ 2018-09-09 Alpenvereinssteig
47 deg 42' 48.00" N, 15 deg 45' 57.00" E
kierunek 2°
data 2018:09:09 13:22:27