19 / 19
/ 2018-08-18 Hochschwab / 2018-08-18 Hochschwab
47 deg 37' 13.94" N, 15 deg 15' 8.96" E
kierunek 30°
data 2018:08:18 15:39:59