17 / 19
/ 2018-08-18 Hochschwab / 2018-08-18 Hochschwab
47 deg 37' 2.36" N, 15 deg 12' 5.86" E
kierunek 65°
data 2018:08:18 14:28:30