16 / 19
/ 2018-08-18 Hochschwab / 2018-08-18 Hochschwab
47 deg 37' 2.00" N, 15 deg 11' 25.00" E
kierunek 44°
data 2018:08:18 14:11:06