14 / 19
/ 2018-08-18 Hochschwab / 2018-08-18 Hochschwab
47 deg 37' 21.61" N, 15 deg 10' 52.80" E
kierunek 352°
data 2018:08:18 12:36:11