13 / 19
/ 2018-08-18 Hochschwab / 2018-08-18 Hochschwab
47 deg 37' 33.00" N, 15 deg 11' 21.00" E
kierunek 217°
data 2018:08:18 12:01:27