12 / 19
/ 2018-08-18 Hochschwab / 2018-08-18 Hochschwab
47 deg 37' 32.68" N, 15 deg 11' 21.64" E
kierunek 36°
data 2018:08:18 11:36:04