11 / 19
/ 2018-08-18 Hochschwab / 2018-08-18 Hochschwab
47 deg 37' 40.00" N, 15 deg 12' 31.00" E
kierunek 175°
data 2018:08:18 11:27:16