10 / 19
/ 2018-08-18 Hochschwab / 2018-08-18 Hochschwab
47 deg 37' 40.79" N, 15 deg 12' 30.94" E
kierunek 221°
data 2018:08:18 10:45:36