8 / 19
/ 2018-08-18 Hochschwab / 2018-08-18 Hochschwab
47 deg 38' 6.62" N, 15 deg 14' 30.53" E
kierunek 357°
data 2018:08:18 09:46:48