7 / 19
/ 2018-08-18 Hochschwab / 2018-08-18 Hochschwab
47 deg 38' 15.25" N, 15 deg 15' 38.84" E
kierunek 352°
data 2018:08:18 09:14:03