6 / 19
/ 2018-08-18 Hochschwab / 2018-08-18 Hochschwab
47 deg 38' 15.27" N, 15 deg 15' 40.52" E
kierunek 352°
data 2018:08:18 09:13:15