5 / 19
/ 2018-08-18 Hochschwab / 2018-08-18 Hochschwab
47 deg 38' 15.00" N, 15 deg 15' 41.00" E
kierunek 187°
data 2018:08:18 09:12:54