3 / 19
/ 2018-08-18 Hochschwab / 2018-08-18 Hochschwab
47 deg 37' 52.77" N, 15 deg 16' 29.31" E
kierunek 194°
data 2018:08:18 08:06:02