50 deg 42' 50.05" N, 22 deg 49' 11.52" E
214.3 m n.p.m., kierunek 2.54°
data 2016:08:12 07:45:12 (GMT0)
50 deg 42' 50.05" N, 22 deg 49' 11.52" E
214.3 m n.p.m., kierunek 11.18°
data 2016:08:12 07:45:12 (GMT0)
50 deg 34' 39.62" N, 22 deg 32' 28.62" E
199.9 m n.p.m., kierunek 186.3°
data 2016:08:12 10:08:38 (GMT0)
50 deg 38' 6.41" N, 22 deg 27' 46.85" E
209.5 m n.p.m., kierunek 227.21°
data 2016:08:12 11:29:21 (GMT0)
Pomnij bitwy na Porytowym Wzgrzu
50 deg 38' 38.41" N, 22 deg 24' 2.00" E
199.3 m n.p.m., kierunek 220.04°
data 2016:08:12 12:06:25 (GMT0)
50 deg 38' 38.41" N, 22 deg 24' 1.99" E
199.3 m n.p.m., kierunek 114.68°
data 2016:08:12 12:06:51 (GMT0)
50 deg 38' 37.25" N, 22 deg 23' 51.26" E
178.5 m n.p.m., kierunek 179.38°
data 2016:08:12 12:19:10 (GMT0)
50 deg 38' 34.82" N, 22 deg 21' 27.53" E
218.7 m n.p.m., kierunek 270.66°
data 2016:08:12 12:34:20 (GMT0)
50 deg 42' 26.56" N, 22 deg 24' 38.65" E
209.3 m n.p.m., kierunek 30.55°
data 2016:08:12 14:31:14 (GMT0)
50 deg 42' 18.08" N, 22 deg 24' 54.14" E
210.2 m n.p.m., kierunek 85.24°
data 2016:08:12 14:43:53 (GMT0)