Ravello
40 deg 38' 57.77" N, 14 deg 36' 41.77" E
322 m n.p.m., kierunek 0°
data 2016:03:24 09:17:37Z
Wnętrze i tak barokowe...
40 deg 38' 57.77" N, 14 deg 36' 41.77" E
322 m n.p.m., kierunek 0°
data 2016:03:24 09:17:37Z
40 deg 38' 46.66" N, 14 deg 36' 37.49" E
380.2 m n.p.m., kierunek 0°
data 2016:03:24 09:37:52Z
40 deg 38' 41.02" N, 14 deg 36' 39.06" E
378 m n.p.m., kierunek 0°
data 2016:03:24 09:44:24Z
40 deg 38' 3.94" N, 14 deg 36' 9.80" E
34 m n.p.m., kierunek 0°
data 2016:03:24 10:39:01Z
Wbrew pozorom to kościół rzymsko-katolicki (od momentu budowy po dziś dzień)
40 deg 38' 3.80" N, 14 deg 36' 9.46" E
34 m n.p.m., kierunek 0°
data 2016:03:24 10:39:16Z
Bodaj najstarsze drzwi z brązu w Europie, które wieźli tu z Konstantynopola
40 deg 38' 3.80" N, 14 deg 36' 9.46" E
34 m n.p.m., kierunek 0°
data 2016:03:24 10:39:16Z
40 deg 37' 57.74" N, 14 deg 36' 10.97" E
52.1 m n.p.m., kierunek 0°
data 2016:03:24 11:35:24Z
40 deg 37' 32.92" N, 14 deg 22' 34.15" E
68.9 m n.p.m., kierunek 0°
data 2016:03:24 13:57:34Z