47 deg 58' 33.71" N, 16 deg 47' 26.98" E
179.4 m n.p.m., kierunek 10.85°
data 2014:06:22 10:17:59 (GMT0)
47 deg 58' 33.71" N, 16 deg 47' 26.98" E
179.4 m n.p.m., kierunek 186.12°
data 2014:06:22 10:17:59 (GMT0)
47 deg 57' 31.36" N, 16 deg 44' 41.50" E
149.6 m n.p.m., kierunek 177.09°
data 2014:06:22 10:37:49 (GMT0)
47 deg 57' 31.36" N, 16 deg 44' 41.50" E
149.6 m n.p.m., kierunek 155.65°
data 2014:06:22 10:37:49 (GMT0)
47 deg 56' 46.67" N, 16 deg 43' 39.86" E
170.1 m n.p.m., kierunek 311.2°
data 2014:06:22 10:51:49 (GMT0)
47 deg 56' 46.61" N, 16 deg 43' 39.82" E
170 m n.p.m.,
data 2014:06:22 10:51:53 (GMT0)
47 deg 56' 46.61" N, 16 deg 43' 39.82" E
170 m n.p.m., kierunek 327.2°
data 2014:06:22 10:51:53 (GMT0)
47 deg 56' 12.30" N, 16 deg 42' 26.61" E
199.2 m n.p.m., kierunek 24.02°
data 2014:06:22 11:32:31 (GMT0)
47 deg 54' 18.71" N, 16 deg 39' 7.39" E
173.3 m n.p.m., kierunek 324.1°
data 2014:06:22 11:57:47 (GMT0)
47 deg 54' 18.44" N, 16 deg 39' 7.49" E
170.2 m n.p.m., kierunek 221.98°
data 2014:06:22 11:58:08 (GMT0)
47 deg 52' 10.67" N, 16 deg 38' 50.69" E
131.9 m n.p.m., kierunek 320.67°
data 2014:06:22 12:15:23 (GMT0)
Ścięte zborze - idzie jesień! (a to jeszcze czerwiec)
47 deg 52' 10.67" N, 16 deg 38' 50.69" E
131.9 m n.p.m., kierunek 330.23°
data 2014:06:22 12:15:23 (GMT0)