Ruiny zamku górują nad Hainburgiem
9 / 30
/ 2014-05-24 Hainburg
48 deg 8' 52.22" N, 16 deg 54' 25.66" E
138.4 m n.p.m., kierunek 82.03°
data 2014:05:24 11:35:44 (GMT0)