Wybraliśmy się na pierwszy pozimowy spacerek w podwiedeńskie pagóry szukać wiosny.
data 2013:04:14 10:58:52
data 2013:04:14 11:22:39
data 2013:04:14 11:30:03
data 2013:04:14 11:53:35
Ślady wiosny...
data 2013:04:14 11:54:37
data 2013:04:14 11:59:32
data 2013:04:14 12:01:28
data 2013:04:14 12:09:54
data 2013:04:14 12:54:49
data 2013:04:14 13:00:43
...i pozostałości po zimie.
data 2013:04:14 13:38:43
Schneeberg jeszcze pod śniegiem
data 2013:04:14 13:55:27
data 2013:04:14 13:55:40
data 2013:04:14 15:00:54
data 2013:04:14 15:08:57
data 2013:04:14 15:13:22
Stacja metra, niestety nie ta linia, co trzeba
data 2013:04:14 15:14:18