Wybraliśmy się na pierwszy pozimowy spacerek w podwiedeńskie pagóry szukać wiosny.
Ślady wiosny...
...i pozostałości po zimie.
Schneeberg jeszcze pod śniegiem
Stacja metra, niestety nie ta linia, co trzeba