Panorama ze Świnicy
36 / 36
/ 2012-02 Tatry / niedziela