data 2007:03:03 14:30:03
Kopernik na gruzach teorii geocentrycznej :)
data 2007:03:03 14:31:13
data 2007:03:03 14:31:36
data 2007:03:03 14:34:30
data 2007:03:03 14:41:04
data 2007:03:03 14:44:15
data 2007:03:03 14:58:16
data 2007:03:03 15:00:57
data 2007:03:03 15:20:43
data 2007:03:03 15:21:34
Z tradycją w nowoczesność
data 2007:03:03 15:24:28
data 2007:03:03 15:37:22
data 2007:03:03 15:37:30
Kto mi to przetłumaczy? Co znaczy huncfotem?
data 2007:03:03 16:17:34
data 2007:03:10 11:46:05
data 2007:03:10 11:49:05
data 2007:03:10 12:01:22
data 2007:03:16 21:35:41
data 2007:03:27 20:11:03
Instytut Goethego, Warszawa...
data 2007:03:27 20:11:45
...