Kopernik na gruzach teorii geocentrycznej :)
Budynek naprzeciwko IS chyli się nad stanem jego elewacji ;)
Z tradycją w nowoczesność
Kto mi to przetłumaczy? Co znaczy huncfotem?
Instytut Goethego, Warszawa...
...