Jasna góra (jak widać bardzo jasna) około pierwszej w nocy
49 / 57
/ 2007-03 Skałki