Słynna konserwa wojskowa Czopera
38 / 57
/ 2007-03 Skałki