w tej jamie spaliśmy drugiej noc
30 / 57
/ 2007-03 Skałki