Kiczyk w wykonaniu Czopera
24 / 57
/ 2007-03 Skałki