Mam auto. Lina przez kolucho, przywiązać się i do dołu
12 / 57
/ 2007-03 Skałki