Na Orlej Tomek z Anią spotkali trójkę matexów z klasy równoległej (od lewej: Janek, Duku i Pokor
37 / 74
/ 2004-09 Tatry