Ostatnia faza podejścia na Krzyżne (południowym stokiem) dawała niezły wycisk...
72 / 74
/ 2004-09 Tatry