... a Druh postanawia nawet ruszyć tam z kopyta.
49 / 74
/ 2004-09 Tatry